Přihláška k amatérskému vytrvalostnímu závodu


Posádka:

Soutěžící - team:
 
1. Jméno: Příjmení: RČ:
2. Jméno: Příjmení: RČ:
3. Jméno: Příjmení: RČ:
4. Jméno: Příjmení: RČ:
5. Jméno: Příjmení: RČ:

Automobil

Značka automobilu: Typ:
SPZ (pokud je přidělena): Motor (typ, ccm):
Palivo:
Odpovědná (kontaktní) osoba: RČ:
Adresa:
Telefon/FAX: E-mail:

Svým podpisem stvrzuji, že všichni členové teamu berou na vědomí, že se jízdy pravidelnosti účastní na vlastní nebezpečí a nesou plnou zodpovědnost za škody či újmy, které způsobí. Přihlášky faxujte na č.: 54924 4180 nebo e-mail: info@arcbrno.cz

Ostatní informace: Petr Verner tel.: +420 737 216 790, Jiří Beneš tel.: +420 602 763852. Startovné zasílejte na účet vedený u ČSOB Brno č. 471220763/0300 jako VS použijte přidělené startovní číslo, které obdržíte na výše uvedených tel. číslech.